Gebarende kinderen zullen in verhouding tot hun niet-gebarende leeftijdsgenootjes een grotere voorsprong hebben op het gebied van communicatieve vaardigheden.

En dit is nog maar één voordeel van het babygebaren. Baby's ontwikkelen pas spraak op latere leeftijd. Simpelweg omdat ze fysiek niet in staat zijn om dat eerder te kunnen doen. De fijne motoriek die nodig is om te kunnen spreken is nog niet voldoende ontwikkeld op de leeftijd van 6 maanden. De grovere motoriek daarentegen weer wel. Je baby is eerder in staat om te kunnen gebaren dan te kunnen spreken. Als je hier gebruik van maakt, geef je jouw kind een voorsprong op het gebied van taal- en spraakontwikkeling.

Een aantal voordelen op een rijtje:

- Minder frustratie bij jou en je kindje omdat je kindje zelf kan aangeven wat het wil, je hoeft er niet meer naar te gissen.

- Met babygebaren kan je kind zelf een gesprek starten. Bijvoorbeeld: Tijdens een wandeling wijst je kind naar een auto, maar gebaart 'poes'..als je dan beter kijkt zie je dat er een poes onder de auto ligt. Je kunt meegenieten van de belevingswereld van je kind en ziet deze door zijn/haar ogen.

- De band tussen jou en je kindje wordt versterkt, omdat er meer interactie is.

- Jij en je kind kunnen communiceren met andere gebarentaalgebruikers. Er wordt uitsluitend gewerkt met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. De babygebaren zijn niet verzonnen.

- babygebaren zijn ook de ideale oplossing voor kinderen met speciale behoeftes. Omdat je met babygebaren 'plaatjes' maakt, is het gebaar voor het kind makkelijker te onthouden dan alleen het gesproken woord.